Przeskocz do zawartości głównej

Logika w bazach danych

NA TEJ STRONIE

Logika w bazach danych

W ramach logiki QlikView można jednocześnie dołączyć kilka tabel z aplikacji bazodanowej. Jeśli jakieś pole występuje w kilku tabelach, następuje powiązanie logiczne tych tabel za pośrednictwem takiego pola klucza.

Po wybraniu wartości wszystkie wartości zgodne z dokonanymi selekcjami są wyświetlane jako opcjonalne. Wszystkie pozostałe wartości są wyświetlane jako wykluczone.

Wybranie wartości z kilku pól jest traktowane jako operacja logiczna AND.

Wybranie kilku wartości z tego samego pola jest traktowane jako operacja logiczna OR.

W niektórych przypadkach możliwe jest łączenie selekcji w obrębie jednego pola za pośrednictwem operatora logicznego AND.

Jeśli mają być wyświetlane informacje dodatkowe pola, skrypt musi dołączać tabelę dwukolumnową. Pierwsza kolumna tabeli musi zawierać wartości pola, a druga — informacje powiązane z wartością pola. Nagłówkiem pierwszej kolumny musi być nazwa pola. Specjalna składnia skryptu dla instrukcji LOAD/SELECT informuje QlikView, że tabela ta ma być traktowana jako tabela informacyjna.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view