Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości łącza danych

NA TEJ STRONIE

Właściwości łącza danych

To okno dialogowe umożliwia utworzenie połączenia ze źródłem danych OLE DB, najczęściej za pośrednictwem interfejsu ODBC. Okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Połącz... na stronie Dane panelu Narzędzia w oknie dialogowym Edytuj skrypt.

Na pierwszej karcie wymienione są nazwy dostawców OLE DB. Aby utworzyć połączenie danych ODBC, wybierz opcję Dostawca baz danych OLE DB dla sterowników ODBC, a następnie kliknij przycisk Dalej >> w celu przejścia do karty Połączenie.

Na karcie Połączenie w sekcji 1. Określ źródło danych zostanie wybrane wcześniej skonfigurowane źródło danych. W grę wchodzą dwa różne typy źródeł danych ODBC.

Wstępnie zdefiniowane źródła danych

Dostęp do wstępnie zdefiniowanych źródeł danych ODBC można uzyskać, zaznaczając pole wyboru Użyj nazwy źródła danych. Lista rozwijana zawiera wszystkie zdefiniowane źródła danych. Wybierz źródło danych, które będzie używane.

W razie potrzeby wypełnij dla źródła danych pola Nazwa użytkownika i Hasło. Połączenie można również przetestować, naciskając przycisk Testuj połączenie.

Na koniec kliknij przycisk OK. Instrukcja connect jest gotowa.

Tworzenie źródeł danych ODBC

Ogólne źródła danych

Ogólne źródła danych są używane np. w przypadku plików baz danych. Jeśli będzie używane ogólne źródło danych lub tworzone nowe źródło danych, wybierz przycisk radiowy Użyj ciągu połączenia i kliknij opcję Buduj. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Wybieranie źródła danych.

Dostępne są dwa rodzaje źródeł danych: plikowe źródła danych i komputerowe źródła danych. Te ostatnie dotyczą konkretnego lokalnego komputera i użytkownika, podczas gdy plikowe źródła danych dotyczą konkretnego pliku. Można używać dowolnego z tych typów. Każdy z nich ma własną stronę w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych.

Ogólne źródła danych są używane np. w przypadku plików baz danych. Aby użyć ogólnego źródła danych lub utworzyć nowe, wybierz przycisk radiowy Użyj ciągu połączenia i kliknij opcję Buduj. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Wybieranie źródła danych.

Dostępne są dwa rodzaje źródeł danych: plikowe źródła danych i komputerowe źródła danych. Te ostatnie dotyczą konkretnego lokalnego komputera i użytkownika, podczas gdy plikowe źródła danych dotyczą konkretnego pliku. Można używać dowolnego z typów. Każdy z nich ma własną stronę w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych.

Dwukrotnie kliknij źródło danych i w wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do odpowiedniego pliku bazy danych.

Uwaga: W przypadku źródeł danych MS Access konieczne jest kliknięcie przycisku Baza danych w pośrednim oknie dialogowym.

Samo naciśnięcie klawisza ENTER powoduje powrót do drugiej strony okna dialogowego Właściwości łącza danych.

W razie potrzeby wypełnij dla źródła danych pola Nazwa użytkownika i Hasło. Można też przetestować połączenie, klikając przycisk Testuj połączenie.

Na koniec kliknij przycisk OK. Instrukcja connect jest gotowa.