Przeskocz do zawartości głównej

Niestandardowe komunikaty o błędach

QlikView oferuje możliwość dostosowywania komunikatów o błędach w wykresach i tabelach. Okno dialogowe Niestandardowe komunikaty o błędach otwiera się za pomocą przycisku Komunikaty o błędach, który znajduje się na stronie Ogólne okna dialogowego Właściwości wykresu, a także na stronie Ogólne okna dialogowego Właściwości tabeli.

 

Komunikaty standardowe Lista standardowych komunikatów o błędach. W celu dostosowania komunikatu należy go wybrać i wpisać dowolny tekst do pola tekstowego Niestandardowy komunikat.
Niestandardowe komunikaty W tym miejscu można wprowadzić tekst, który będzie pokazywany zamiast standardowego komunikatu wybranego powyżej. Tekst może być formułą wyliczaną.
Ta funkcja umożliwia zmianę np. niezrozumiałego komunikatu o błędzie (np.: Sterta lokalna, brak miejsca) w podpowiedź, która ułatwi wyeliminowanie problemu (w tym przypadku: Dokonaj selekcji... lub: Zwiększ przydział pamięci / komórek o...).
Zastosuj do wszystkich Kliknij ten przycisk, aby zastosować komunikaty niestandardowe do wszystkich obiektów wyliczanych dokumentu.
Wyczyść wszystko Kliknij ten przycisk, aby wyczyścić wszystkie niestandardowe komunikaty o błędach.