Rozszerzenie komórki kontekstu

W tym oknie dialogowym można rozszerzyć zawartość jednej komórki na kilka komórek. W niektórych sytuacjach kilka wierszy w kolumnie jest zapisywanych w jednej komórce tabeli HTML, tj. między znacznikami <TD> i </TD> . Taką komórkę można następnie rozszerzyć do kolumny. Wystarczy zaznaczyć znacznik używany jako ogranicznik między różnymi wierszami w kolumnie. Zwykle jest to symbol <BR>.

Komórki do wstawienia Liczba komórek do wstawienia. Normalnie należy ustawić tę wartość na 1, jeśli jednak potrzeba więcej wierszy, tę kontrolkę można ustawić na wyższą liczbę.
Warunek wiersza Warunek określający wiersze do rozszerzenia.