Przeskocz do zawartości głównej

Dostosuj (Paski narzędzi)

NA TEJ STRONIE

Dostosuj (Paski narzędzi)

Okno dialogowe Dostosuj umożliwia użytkownikom konfigurowanie pasków narzędzi zgodnie z własnymi preferencjami. (W ujęciu ogólnym jest to bardzo praktyczne, ale występują sytuacje, w których projektant dokumentu może podjąć decyzję o wymuszeniu ustawienia standardowego dla wszystkich użytkowników dokumentu.

W rzeczywistości istnieją dwa typy pasków narzędzi, które mogą być dostosowywane; są to paski, które są już zdefiniowane (tj. nazwane) w QlikView, a także paski, które mogą być definiowane całkowicie niestandardowo.

Okno dialogowe Dostosuj zawiera trzy karty: Paski narzędzi, Polecenia i Opcje, które zostały opisane poniżej:

Paski narzędzi

Ta strona zawiera listę wszystkich dostępnych pasków narzędzi, a także pasek menu. Paski narzędzi można aktywować poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru na liście.

Nowy Tworzy nowy pasek narzędzi.
Zmień nazwę Zmienia nazwę wyróżnionego paska narzędzi. To polecenie jest niedostępne dla pięciu domyślnych pasków narzędzi.
Usuń Usuwa wyróżniony pasek narzędzi. To polecenie jest niedostępne dla pięciu domyślnych pasków narzędzi.
Resetuj Resetuje konfigurację wyróżnionego paska narzędzi, przywracając ustawienia domyślne.

Polecenia

Zgodnie z informacją zawartą na karcie Polecenia w celu dodania lub usunięcia dowolnych treści z dowolnego paska narzędzi wystarczy tylko przeciągnąć polecenie menu z panelu Polecenia na żądany pasek narzędzi, albo w odwrotnym kierunku. Najpierw oczywiście modyfikowany pasek narzędzi należy ustawić na tryb wyświetlania na karcie Paski narzędzi. Za pomocą panelu Kategorie można ograniczyć polecenia widoczne w danej chwili na liście do zawartości pojedynczego menu QlikView.

Opcje

Karta Opcje zawiera dodatkowe ustawienia umożliwiające dostosowywanie:

W sekcji Spersonalizowane menu i paski narzędzi można określić, czy będą używane krótsze menu zawierające tylko najczęściej używane polecenia.

Zawsze pokazuj pełne menu Tę opcję należy wyłączyć, jeśli mają być używane krótsze menu tylko z najczęściej używanymi poleceniami.
Pokazuj pełne nazwy po krótkim opóźnieniu
Gdy używane są krótkie menu, wówczas wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pełnego menu po ustawieniu wskaźnika myszy nad menu.
Resetuj dane użycia menu i paska narzędzi To polecenie usuwa wiersze poleceń używanych w aplikacji i przywraca do menu i pasków narzędzi domyślny zestaw widocznych poleceń. Nie cofa żadnych modyfikacji wprowadzonych jawnie.

Następujące opcje wyświetlania zostały zgrupowane w obszarze Inne:

Duże ikony To ustawienie powoduje dwukrotne powiększenie ikon paska narzędzi, co poprawia ich widoczność.
Pokaż porady na paskach narzędzi Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie porad.
Pokaż klawisze skrótu w poradach Ta opcja powoduje zwiększenie ilości informacji wyświetlanych w wyskakujących okienkach porad.
Animacje menu: To ustawienie dotyczy sposobu otwierania menu (i menu kaskadowych). Po wybraniu tej opcji na liście rozwijanej — obok całej gamy ustawień Domyślne ustawienia systemu — dostępna będzie pewna liczba niestandardowych animacji.