Przeskocz do zawartości głównej

Lista kopii w schowku

Okno dialogowe Lista kopii w schowku można otworzyć za pomocą opcji Tryb kopiowania w menu Edytuj. To okno dialogowe upraszcza kopiowanie do schowka. Dopóki to okno dialogowe jest otwarte, aplikacja QlikView będzie działać w trybie kopiowania, a klikane wartości będą automatycznie kopiowane do listy Lista kopii w schowku. Gdy dokument jest w trybie kopiowania, logika QlikView jest wyłączona.

Format schowka W tej grupie można ustawić format listy kopii. Dostępne są następujące opcje Kolumna, Wiersz rozdzielany przecinkami oraz Wiersz rozdzielony tabulatorami.
Cytowanie W tej grupie można ustawić cytowanie dla wybranych elementów.
Opcja Cytuj z ' spowoduje, że wszystkie elementy będą umieszczane między pojedynczymi cudzysłowami. Taki sposób cytowania jest użyteczny, jeśli kopiowane elementy mają być wklejane do skryptu jako wartości pola.
Opcja Cytuj z " spowoduje, że wszystkie elementy będą umieszczane między podwójnymi cudzysłowami. Taki sposób cytowania jest użyteczny, jeśli kopiowane elementy mają być wklejane do skryptu jako nazwy pól albo do skryptu Visual Basic, np. do makra QlikView.
Opcja Brak spowoduje, że elementy nie będą cytowane.
OK Powoduje zamknięcie okna dialogowego Lista kopii w schowku i przenosi jego zawartość do schowka Windows.
Anuluj Powoduje zamknięcie okna dialogowego Lista kopii w schowku, ale nie przenosi jego zawartość do schowka Windows.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view