Przeskocz do zawartości głównej

Wykresy

NA TEJ STRONIE

Wykresy

Wykresy i tabele to obiekty arkusza umożliwiające zwięzłe prezentowanie danych liczbowych. Można na przykład pokazywać kwoty pieniężne rozłożone na różne pola: rok, miesiąc, numer rachunku itp.

Wykresy i tabele mogą wyświetlać albo częstotliwości występowania różnych wartości pola, albo pewną wartość obliczaną, na przykład sumę wszystkich możliwych wartości pola. W obu przypadkach konieczne jest wskazanie pola, które będzie odpowiadać osi X, czyli posłuży do etykietowania wycinków koła na wykresie kołowym, słupków na wykresie słupkowym lub wierszy w tabeli przestawnej.

Dostępne typy wykresów

Dostępne są następujące typy wykresów: słupkowy, kołowy, kombi, punktowy, liniowy, radarowy, siatkowy, zegarowy, blokowy, lejkowy i mekko oraz tabela przestawna i tabela prosta.

Wykres słupkowy

Wykres kołowy

Wykres kombi

Wykres punktowy

Wykres liniowy

Wykres radarowy

Wykres siatkowy

Wykres zegarowy

Wykres blokowy

Wykres lejkowy

Tabela przestawna

Tabela prosta

Wykres Mekko

Wykresy QlikView można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to wykresy graficzne, do których zaliczają się wykresy słupkowe, liniowe, kombi, kołowe, punktowe, radarowe, siatkowe, blokowe, mekko i zegarowe. Druga kategoria to wykresy tabelaryczne: tabele proste i tabele przestawne. Wykresy tego drugiego typu są rysowane jako tabele zawierające komórki w kolumnach i wierszach. Warto zwrócić uwagę, że okna tabeli nie są wykresami, lecz odrębnym typem obiektów arkusza, choć pod wieloma względami przypominają wykresy tabelaryczne.

Wykresy graficzne

Na poniższym wykresie słupkowym pokazano typowe elementy wykresu graficznego QlikView:

W wielu sytuacjach użytkownik może zmieniać pozycję poszczególnych elementów.

Określanie rozmiaru i przenoszenie składników wykresu

Wykresy tabelaryczne

Na powyższej tabeli przestawnej pokazano typowe elementy wykresu tabelarycznego QlikView:

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view