ValueLoop - funkcja wykresu

Funkcja ValueLoop() zwraca zestaw wartości iterowanych, które w przypadku użycia w wymiarze wyliczanym utworzą wymiar syntetyczny.

Wygenerowane wartości będą rozpoczynać się od wartości from i kończyć na wartości to wraz z wartościami pośrednimi zgodnymi z przyrostem kroku.

Uwaga: W wykresach z wymiarem syntetycznym utworzonym za pomocą funkcji ValueLoop możliwe jest przywołanie wartości wymiaru odpowiadającej konkretnej komórce wyrażenia. W tym celu należy zrestartować funkcję ValueLoop z tymi samymi parametrami w wyrażeniu wykresu. Ta funkcja może być oczywiście używana w dowolnym miejscu układu, ale oprócz sytuacji, gdy jest używana dla wymiarów syntetycznych, będzie znaczącą tylko wewnątrz funkcji agregacji.
Uwaga: Selekcje nie mają wpływu na wymiary syntetyczne.

Syntax:  

ValueLoop(from [, to [, step ]])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argumenty Opis
from Wartość początkowa w generowanym zakresie wartości.
to Wartość końcowa w generowanym zakresie wartości.
step Rozmiar kroku między wartościami.

Examples and results:  

Przykład Wynik
ValueLoop(1, 10)

Tworzy w tabeli wymiar, który może być zastosowany w celach takich jak tworzenie numerowanych etykiet. W tym przykładzie zwrócone zostaną wartości ponumerowane od 1 do 10. Wartości te mogą być następnie przywoływane przez dowolne wyrażenie.

ValueLoop(2, 10,2)

W tym przykładzie zwracane są wartości ponumerowane cyframi 2, 4, 6, 8 i 10, ponieważ argument step ma wartość 2.