Przykładowe korzystanie z funkcji linest

Funkcje linest są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą regresji liniowej. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wykresów na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji linest dostępnych w QlikView. Funkcje linest mogą być stosowane w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu.

Więcej informacji o składni i argumentach poszczególnych funkcji wykresów i skryptów linest można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Wybierz na pasku narzędzi opcję Edytuj skrypt i wprowadź następujący kod do skryptu:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Wyświetlanie wyników obliczeń skryptowych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj w arkuszu pole tabeli i wybierz do wyświetlenia poniższe pola:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Tabela zawierająca wyniki obliczeń funkcji linest dokonanych w ramach skryptu ładowania powinna wyglądać następująco:

Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

Tworzenie wykresów dla funkcji linest

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy wykres liniowy, wybierając kolejno opcje Obiekt > Nowy obiekt arkusza > Wykres...:
  • W oknie Wymiary dodaj X jako wymiar.
  • W oknie Wyrażenie dodaj Sum(Y) jako miarę.
  • W oknie Prezentacja usuń zaznaczenie opcji Pomijaj wartości zerowe.

  Utworzony zostanie wykres liniowy, który przedstawia osie X i Y, na podstawie których obliczane będą wartości funkcji linest.

 2. Dla wyrażenia Sum(Y) włącz funkcję Linie trendu i zaznacz opcję Pokaż równanie.

  Wyświetlona zostanie wówczas wbudowanych w QlikView najlepszych dopasowań w kontekście opisywanej funkcji regresji liniowej.

 3. Dokonaj stosownych obliczeń dla funkcji regresji liniowej za pomocą funkcji linest_b i linest_m. W tym celu dodaj drugie wyrażenie zdefiniowane w następujący sposób:

  $(=LINEST_M(Y,X))*ONLY(X)+$(=LINEST_B(Y,X))

 4. Dodaj w arkuszu tabelę prostą i następujące dane jako wymiar wyliczany:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Korzysta się tutaj z funkcji wymiarów syntetycznych w celu utworzenia etykiet dla wymiarów z nazwami funkcjilinest. Z uwagi na oszczędność miejsca można zmienić nazwę tej etykiety na Linest functions.

 5. Dodaj w tabeli następujące wyrażenie jako miarę:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Wyrażenie to wyświetli wartość wyniku każdej funkcji linest w kontekście odpowiedniej nazwy w wymiarze syntetycznym. Wynik funkcji Linest_b(Y,X) zostanie wyświetlony obok pola linest_b itd.

Wynik

Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186