RangeTextCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeTextCount() zwraca liczbę wartości tekstowych w wyrażeniu lub polu.

Syntax:  

RangeTextCount(first_expr[, Expression])

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeTextCount (1,2,4)

Zwraca wartość 0

RangeTextCount (5,'abc') Zwraca wartość 1
RangeTextCount (null( ))

Zwraca wartość 0

Przykład z wyrażeniem:

RangeTextCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości tekstowych z trzech wyników funkcji MaxString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane zastosowane w przykładach:

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField MaxString(MyField) RangeTextCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10

10

0
abc abc 1
8 8 1
def def 2
xyz xyz 2
9 9 2

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

null()

'xyz'

9

] ;