RangeMode — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMode() zwraca wartość najczęściej występującą w wyrażeniu lub polu (wartość modalną).

Syntax:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Jeśli z najwyższą częstością występuje więcej niż jedna wartość, wówczas zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki
RangeMode (1,2,9,2,4)

Zwraca wartość 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Zwraca wartość NULL

RangeMode (null( ))

Zwraca wartość NULL

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeMode dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID MyRangeMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

Przykład z wyrażeniem:

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Zwraca najczęściej występującą wartość z trzech wyników funkcji MyField dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMode().

Dane zastosowane w przykładzie:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Zwraca wartość 10, ponieważ nie ma wierszy powyżej, zatem ta wartość pojedyncza jest wartością najczęściej występującą.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -