RangeCorrel — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeCorrel() zwraca współczynnik korelacji dwóch zestawów danych. Współczynnik korelacji to miara stopnia powiązania między zestawami danych.

Syntax:  

RangeCorrel(x_values , y_values[, Expression])

Return data type: liczbowy

Szeregi danych powinny zostać wprowadzone jako pary (x,y). Aby na przykład ocenić dwa szeregi danych, szereg 1 i szereg 2, gdy szereg 1 to 2,6,9, a szereg 2 to 3,8,4, należy zastosować funkcję RangeCorrel (2,3,6,8,9,4), która zwróci wartość 0,269.

Arguments:  

Argument Opis
x-value, y-value Każda wartość jest wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jaką/jaki zwracają funkcje międzyrekordowe z trzecim parametrem opcjonalnym. Każda wartość lub zakres wartości musi odpowiadać wartości x-value lub zakresowi wartości y-values.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Obliczenie wartości funkcji wymaga podania co najmniej dwóch par współrzędnych.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące zwracają wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4)

Zwraca wartość 0,269