NumMin — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca najmniejszą wartość liczbową spośród argumentów od 1 do N. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Uwaga: Funkcja nummin została zastąpiona przez funkcję RangeMin — funkcja skryptu i funkcja wykresu. Z funkcji nummin można nadal korzystać, ale nie jest to zalecane.

Syntax:  

NumMin(expr1 [ , expr2, ... exprN ])