NumMax — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca największą wartość liczbową spośród argumentów od 1 do N. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Uwaga: Funkcja nummax została zastąpiona przez funkcję RangeMax — funkcja skryptu i funkcja wykresu. Z funkcji nummax można nadal korzystać, ale nie jest to zalecane.

Syntax:  

NumMax(expr1 [ , expr2, ... exprN ])