NumCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca liczbę wartości liczbowych znalezionych wśród argumentów od 1 do N.

Uwaga: Funkcja numcount została zastąpiona przez funkcję RangeCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu. Z funkcji numcount można nadal korzystać, ale nie jest to zalecane.

Syntax:  

NumCount(expr1 [ , expr2, ... exprN ])