NumAvg

Zwraca średnią liczbową argumentów od 1 do N. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Uwaga: Funkcja numavg została zastąpiona przez funkcję RangeAvg — funkcja skryptu i funkcja wykresu. Z funkcji numavg można nadal korzystać, ale nie jest to zalecane.

Syntax:  

NumAvg(expr1 [ , expr2, ... exprN ])