Przeskocz do zawartości głównej

GetExcludedCount

GetExcludedCount() zwraca liczbę wykluczonych wartości odrębnych w podanym polu. Wartości wykluczone obejmują pola alternatywne (białe lub jasnożółte), pola wykluczone lub wybrane wykluczone (szare).

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty Opis
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

W poniższym przykładzie wykorzystano trzy pola wczytane do różnych list wartości — jedno to pole First name, drugie to pole Last name, a trzecie to pole Initials.

Przykłady Wyniki

Jeśli w polu First name nie wybrano żadnych wartości.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Nie istnieją żadne wybory.

Jeśli wartość John została wybrana w polu First name.

GetExcludedCount (Initials) = 5

Wówczas w polu Initials jest 5 wartości wykluczonych z kolorem szarym. Szósta komórka (JA) będzie biała, ponieważ jest powiązana z wartością John wybraną w polu First name.

Jeśli wybrane są wartości John i Peter.

GetExcludedCount (Initials) = 3

Wartość John jest powiązana z 1 wartością, a wartość Peter jest powiązana z 2 wartościami w polu Initials.

Jeśli wartości John i Peter zostaną wybrane w polu First name, a następnie wartość Franc zostanie wybrana w polu Last name.

GetExcludedCount ([First name]) = 4

W polu First name będą 4 wykluczone wartości z kolorem szarym. Funkcja GetExcludedCount() jest oceniana w przypadku pól z wartościami wykluczonymi, co obejmuje alternatywne i wybrane pola wykluczone.

Jeśli wartości John i Peter zostaną wybrane w polu First name, a następnie wartości Franc i Anderson zostaną wybrane w polu Last name.

GetExcludedCount (Initials) = 4

Wówczas w polu Initials będą 4 wartości wykluczone z kolorem szarym. Dwie inne komórki (JA i PF) będą białe lub jasnożółte, ponieważ są powiązane z wyborami John i Peter w polu First name.

Jeśli wartości John i Peter zostaną wybrane w polu First name, a następnie wartości Franc i Anderson zostaną wybrane w polu Last name.

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

Wówczas w polu Initials będą 4 wartości wykluczone. Devonshire, Brown, Carr i Elliot mają kolor szary.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');