Przeskocz do zawartości głównej

GetNotSelectedCount

Ta funkcja wykresu zwraca liczbę niewybranych wartości w polu o nazwie fieldname. Ta funkcja ma zastosowanie, o ile dla pola ustawiono tryb And.

Syntax:  

GetNotSelectedCount ( field_name [, include_excluded])

(Inherited)GetNotSelectedCount ( FieldName [, IncludeExcluded])

Arguments:  

Argumenty Opis
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.
include_excluded Jeśli parametr IncludeExcluded ma wartość True(), wówczas zliczanie obejmie wartości wybrane, które są aktualnie wykluczone przez selekcje w innych polach. Jeśli parametr ten ma wartość False lub został pominięty, wartości te nie zostaną uwzględnione.

Example:  

GetNotSelectedCount ( Year )  

GetNotSelectedCount (Year,True())