Właściwości nagłówka i obramowania

W tym oknie dialogowym można określić, do których obiektów dokumentu mają mieć zastosowanie właściwości nagłówka i obramowania.

Zastosuj właściwości względem... Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować ustawienia do obiektów innych niż bieżący.
1. Wybierz jedną z opcji:
Obiekty na tym arkuszu
Stosuje ustawienia tylko do obiektów na bieżącym arkuszu. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.
Obiekty w tym dokumencie
Stosuje ustawienia do obiektów w całym dokumencie.
2. Wybierz jedną z opcji:
Tylko ten typ obiektów
Stosuje ustawienia do wszystkich obiektów tego typu. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.
Wszystkie typy obiektów
Stosuje ustawienia do wszystkich obiektów.
Ustaw jako domyślne dla nowych obiektów w tym dokumencie Zaznacz to pole wyboru, aby używać ustawień jako domyślnych dla wszystkich nowych obiektów w bieżącym dokumencie. Dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego ze strony Układ obiektu arkusza.