QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Strona początkowa kreatora wykresu skrzynkowego

Po pierwszym uruchomieniu kreatora zostanie wyświetlona strona początkowa opisująca przeznaczenie kreatora i etapy jego działania. Aby pomijać tę stronę przy kolejnych uruchomieniach kreatora, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony.