Przeskocz do zawartości głównej

Typy zakładek

Istnieją różne typy zakładek:

Zakładki dokumentu są przechowywane wewnątrz dokumentu .qvw. Będą zawsze dostępne dla każdego użytkownika otwierającego dokument lokalnie lub z serwera QlikView Server.
Zakładki użytkownika są przechowywane osobno na komputerze użytkownika. Będą one dostępne jedynie dla użytkownika, który je utworzył, oraz na komputerze, gdzie zostały utworzone. W razie przeniesienia dokumentu lub zmiany jego nazwy wszystkie związane z tym dokumentem zakładki osobiste zostaną utracone.
Zakładki osobiste na serwerze Dostępne tylko podczas pracy z serwerem QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Są zapisywane w repozytorium na serwerze i dostępne dla użytkownika z dowolnego komputera, na którym jest uwierzytelniony.
Udostępnione zakładki na serwerze Dostępne tylko podczas pracy z serwerem QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Każdy użytkownik, który utworzy zakładkę osobistą na serwerze może oznaczyć ją jako udostępnioną innym użytkownikom. Stanie się ona wtedy dostępna dla innych użytkowników. Udostępnione zakładki na serwerze — podobnie jak w przypadku zakładek serwera — są przechowywane w repozytorium na serwerze.
Zakładki tymczasowe są tworzone przez QlikView, gdy używane są niektóre funkcje, takie jak Wyślij pocztą e-mail z zakładką jako łączem oraz łańcuchy dokumentów. Dostępne są tylko podczas pracy z dokumentem na serwerze QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników.
Uwaga: Zmiana modelu danych może spowodować, że istniejące zakładki przestaną działać, nawet jeśli zostaną zachowane te same nazwy pól. Na przykład włączenie opcji Zawsze jedna wartość wybrana we właściwościach list wartości .