Dostępne dokumenty

Okno dialogowe Dostępne dokumenty umożliwia przełączenie na inny dokument aktywny, gdy jest jednocześnie otwartych więcej niż 10 dokumentów. Wybierz dokument na liście i kliknij przycisk Wybierz, aby ustawić ten dokument jako aktywne okno.

Okno zawiera też liczne informacje techniczne, które należy podawać w przypadku problemów z konkretnym dokumentem QlikView. Wyświetlane kolumny:

Dokument Nazwa dokumentu .qvw. Jeśli opcja Pokazuj pełne ścieżki dokumentów u dołu okna jest zaznaczona, nazwa dokumentu będzie podana z pełną ścieżką pliku.
Połączenie Lokalne (w przypadku dokumentu otwartego na komputerze lokalnym) lub Zdalne (w przypadku dokumentu otwartego na serwerze QlikView Server).
Numer kompilacji klienta Numer kompilacji aplikacji klienckiej QlikView.
Numer kompilacji serwera Numer kompilacji serwera QlikView Server używanego do obsługi zdalnych dokumentów.
Nazwa klienta NT Uwierzytelniona tożsamość Windows NT użytkownika klienckiego używana do nawiązania połączenia z wykorzystaniem uwierzytelniania NT.
Zapisane w wersji Pełne informacje o wersji aplikacji QlikView używanej do ostatniego zapisania dokumentu (dotyczy tylko dokumentów lokalnych).