Przeskocz do zawartości głównej

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi na górze okna przeglądarki internetowej zawiera następujące ikony:

Powoduje zastosowanie początkowej selekcji dokumentu QlikView.
Przenosi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.
Przenosi o jeden krok do przodu na liście selekcji, jeśli wcześniej użyto przycisku Wstecz.
Cofa ostatnią akcję dotyczącą układu.
Ponownie wykonuje ostatnią wycofaną akcję dotyczącą układu.
Blokuje wszystkie wybrane komórki.
Odblokowuje wszystkie zablokowane komórki.
Otwiera okno bieżących selekcji.

Otwiera okno Notatki i komentarze, w którym można przeglądać notatki.

Notes and Comments

Otwiera okno dialogowe Repozytorium.

Repozytorium

Otwiera okno dialogowe Nowy obiekt arkusza, w którym można wybrać obiekt do przeciągnięcia do arkusza.

New Sheet Object

Otwiera okno dialogowe Pola.

Fields

Otwiera okno dialogowe Dodaj zakładkę. Aby uzyskać dostęp do udostępnionej zakładki, trzeba ją dodać z poziomu repozytorium. W repozytorium wybierz opcję Edytuj i zaznacz pole Pokaż w moich ulubionych.

Add Bookmark (Bookmark Object)

Otwiera listę wszystkich zakładek w dokumencie. Wybierz zakładkę, aby ją usunąć.
Rozwijane menu zawiera listę wszystkich zakładek w dokumencie.
Rozwijane menu zawiera listę wszystkich raportów w dokumencie.
Otwiera pomoc.