Przeskocz do zawartości głównej

Repozytorium

W tym oknie dialogowym wyświetlana jest lista obiektów, wymiarów, wyrażeń i zakładek zawartych w dokumencie. W przypadku obiektów i zakładek można filtrować i sortować listę, korzystając z dwóch list rozwijanych widocznych u góry.

Opcje filtrowania (obiekty i zakładki)

Pokaż elementy utworzone przeze mnie (domyślnie) Powoduje, że wyświetlane są tylko obiekty lub zakładki bieżącego użytkownika utworzone jako elementy użytkownika na serwerze.
Pokaż elementy współużytkowane Powoduje, że wyświetlane są tylko obiekty lub zakładki, które zostały udostępnione przez innego użytkownika.
Pokaż elementy dokumentu Powoduje, że wyświetlane są tylko obiekty lub zakładki utworzone w dokumencie QlikView. Elementy utworzone w QlikView w trybie programisty WebView są również traktowane jako elementy dokumentu.
Pokaż wszystkie elementy Powoduje, że wyświetlane są wszystkie obiekty lub zakładki.

Opcje sortowania (obiekty i zakładki)

Listę można sortować wg nazwy, typu, właściciela oraz daty.

Obiekty

Lista wszystkich obiektów dokumentu. Aby utworzyć kopię obiektu, kliknij i przeciągnij obiekt z listy na arkusz. Kliknięcie ikony otwiera okno dialogowe właściwości dotyczące obiektu. Kliknij , aby usunąć wystąpienia obiektu z dokumentu. Po kliknięciu znaku zapytania na górze listy otwiera się małe okno dialogowe pomocy.

Wymiary

Lista wszystkich wymiarów używanych w dokumencie. Można stąd przeciągnąć wymiar na istniejący obiekt i zmienić istniejące wymiary, dodać go jako nowy wymiar, zmienić wyrażenie lub dodać je jako nowe wyrażenie.

Wyrażenie

Lista wszystkich wyrażeń używanych w dokumencie. Można stąd przeciągnąć wymiar na istniejący obiekt i zmienić istniejące wymiary, dodać go jako nowy wymiar, zmienić wyrażenie lub dodać je jako nowe wyrażenie.

Zakładki

Lista wszystkich zakładek używanych w dokumencie. Kliknij jedną z zakładek, aby ją zastosować. Kliknięcie ikony otwiera okno dialogowe właściwości dotyczące obiektu. Kliknij , aby usunąć wystąpienia obiektu z dokumentu. Po kliknięciu znaku zapytania na górze listy otwiera się małe okno dialogowe pomocy. Aby uzyskać dostęp do udostępnionej zakładki, musi ona zostać dodana z repozytorium. W repozytorium wybierz opcję Edytuj i zaznacz pole Pokaż w moich ulubionych.