Przeskocz do zawartości głównej

Akcje

Na tej stronie można ustawiać akcje dotyczące niektórych obiektów:

  • przycisków,
  • obiektów tekstu,
  • mierników,
  • obiektów linii/strzałki.

Dostępne akcje to między innymi uruchomienie aplikacji zewnętrznej lub eksportowanie danych z aplikacji QlikView.

Dodaj Otwiera okno dialogowe Dodaj akcję, w którym można wybrać akcje dotyczące obiektu. Odpowiedni typ akcji należy wybrać z listy. Parametry wyświetlane na stronie Akcje zależą od konkretnej akcji. Akcje będą wykonywane w takiej samej kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście. Akcje będą obsługiwane przez osobne wątki i przed rozpoczęciem nie oczekują na zakończenie poprzedniego polecenia. Z tego powodu kolejność, w jakiej są wykonywane, niekoniecznie jest taka sama, w jakiej są uruchamiane.
Usuń Usuwa akcję z obiektu.
Podwyższ poziom Przesuwa wybraną akcję wyżej na liście akcji.
Stan alternatywny Ustawia stan, do którego odnosi się akcja. To ustawienie ma zastosowanie jedynie do akcji związanych z selekcjami lub zakładkami.