QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Akcje

Na tej stronie można ustawiać akcje dotyczące niektórych obiektów:

  • przycisków,
  • obiektów tekstu,
  • mierników,
  • obiektów linii/strzałki.

Dostępne akcje to między innymi uruchomienie aplikacji zewnętrznej lub eksportowanie danych z aplikacji QlikView.

Dodaj Otwiera okno dialogowe Dodaj akcję, w którym można wybrać akcje dotyczące obiektu. Odpowiedni typ akcji należy wybrać z listy. Parametry wyświetlane na stronie Akcje zależą od konkretnej akcji. Akcje będą wykonywane w takiej samej kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście. Akcje będą obsługiwane przez osobne wątki i przed rozpoczęciem nie oczekują na zakończenie poprzedniego polecenia. Z tego powodu kolejność, w jakiej są wykonywane, niekoniecznie jest taka sama, w jakiej są uruchamiane.
Usuń Usuwa akcję z obiektu.
Podwyższ poziom Przesuwa wybraną akcję wyżej na liście akcji.
Stan alternatywny Ustawia stan, do którego odnosi się akcja. To ustawienie ma zastosowanie jedynie do akcji związanych z selekcjami lub zakładkami.