Czym jest QlikView?

QlikView to platforma Business Discovery, która umożliwia wszystkim użytkownikom biznesowym w organizacji samodzielną analizę danych biznesowych. Wyniki analizy przeprowadzonej przez QlikView ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji. QlikView pozwala użytkownikom zadawać własne pytania, odnajdywać na nie odpowiedzi i formułować wnioski we własny sposób, a ponadto ułatwia podejmowanie decyzji wspólnie ze współpracownikami.

Istotę QlikView stanowi opatentowany mechanizm oprogramowania, który generuje nowe widoki danych w czasie rzeczywistym. QlikView kompresuje dane i przechowuje je w pamięci, gdzie są one bezpośrednio dostępne dla analizujących je użytkowników. W przypadku zestawów danych niemieszczących się w pamięci program QlikView łączy się bezpośrednio ze źródłem danych. QlikView tworzy asocjacyjny widok wszystkich danych używanych do analizy, niezależnie od miejsca ich składowania. Analizy można rozpoczynać w dowolnym miejscu i rozwijać je w każdym kierunku bez ograniczenia do wstępnie zdefiniowanych kokpitów lub ścieżek drążenia.

Skorzystaj z przewodnika, aby szybko poznać najważniejsze informacje o programie QlikView.

Poznaj pojęcia i zasady, na których opiera się działanie programu Qlik.

QlikView w pigułce

QlikView — wprowadzenie