Co nowego w QlikView April 2019?

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o nowych i zaktualizowanych funkcjach QlikView.

Łącza do dokumentów QlikView w hubie w chmurze Qlik Sense Enterprise

W wersji QlikView April 2019 można planować i publikować łącza do dokumentów QlikView w hubie w chmurze w Qlik Sense Enterprise on Cloud Services lub w klastrze Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. Dzięki temu możliwe jest posiadanie jednego wspólnego portalu zarówno dla programu QlikView, jak i dla programu Qlik Sense. Kliknięcie łącza QlikView w hubie w chmurze Qlik Sense powoduje przekierowanie do środowiska QlikView Server, gdzie następuje otwarcie odpowiedniego dokumentu.

Publish a link to a QlikView document in a Qlik Sense cloud hub (tylko w języku angielskim)

Obsługa zunifikowanej licencji na QlikView i Qlik Sense

Wersja QlikView April 2019 umożliwia korzystanie ze zunifikowanej licencji, dzięki czemu użytkownik potrzebuje tylko jednego klucza, aby uzyskiwać dostęp zarówno do programu QlikView, jak i do programu Qlik Sense. To nowe rozwiązanie w zakresie licencjonowania jest szczególnie wartościowe dla tych użytkowników, którzy korzystali już z licencji podwójnych. Zunifikowane licencjonowanie ogranicza trudności w zakresie zarządzania licencjami i przyczynia się do poprawy zgodności z wymogami. Dzięki zgodności z usługą Qlik Licensing Service klienci uzyskują poprawę widoczności wykorzystania licencji Qlik. Ponadto aktualizacje aplikacji April 2019 Qlik Sense License Monitor umożliwiają organizacjom sprawniejsze zarządzanie oboma tymi produktami.

Licensing QlikView (tylko w języku angielskim)