Strona główna

QlikView

QlikView to platforma Business Discovery umożliwiająca analizowanie i badanie danych biznesowych. Na tej stronie pomocy dostępne są wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu QlikView, a także na temat instalowania, wdrażania i korzystania z oprogramowania QlikView oraz administrowania nim.

QlikView — wprowadzenie

Warto tutaj pobrać bezpłatną wersję oprogramowania oraz samouczki i demonstracje ułatwiające rozpoczęcie tworzenia dokumentów QlikView na potrzeby analizy danych.

Korzystanie z QlikView

W tej części omówiono tworzenie dokumentów QlikView na potrzeby analizy danych oraz przygotowywanie ich na potrzeby innych użytkowników.

Przewodniki

Z tej sekcji można pobrać podręczniki programu QlikView w formacie pdf.

Wdrożenie QlikView (tylko w języku angielskim)

W tej sekcji znajdują się informacje na temat planowania instalacji i wdrożenia QlikView Server.

Można także znaleźć szczegóły dotyczące aktualizacji instalacji serwera QlikView Server, tworzenia kopii zapasowej i przywracania serwera z tej kopii, a także na temat migracji serwera na inny komputer.

Planning QlikView Deployments (tylko w języku angielskim)

Installing QlikView Server (tylko w języku angielskim)

Upgrading and migrating QlikView Server (tylko w języku angielskim)

Administrowanie QlikView (tylko w języku angielskim)

W tej sekcji opisano konfigurowanie i utrzymywanie instalacji QlikView Server oraz zarządzanie nią.

Podano też informacje o zarządzaniu różnego rodzaju zasobami QlikView za pomocą konsoli QlikView Management Console (QMC).