Korzystanie z QlikView

W tej sekcji opisano korzystanie z programu QlikView. Podane informacje dotyczą pierwszych kroków z tworzeniem dokumentów QlikView, dodawania i organizowania danych z różnych źródeł oraz projektowania skutecznych wykresów i obiektów arkusza w celu prezentowania danych w sposób pozwalający innym użytkownikom najskuteczniej z nimi pracować.

Wprowadzenie

Nowym użytkownikom programu QlikView zalecamy zapoznanie się z rozdziałem Wprowadzenie.

Ładowanie danych

Dowiedz się, jak ładować i przekształcać dane z różnych źródeł.

Informacje o danych i ich źródłach są zapisane w skrypcie ładowania. Aby tylko przejrzeć istniejący plik QlikView i przeanalizować zawarte w nim informacje, w ogóle nie trzeba otwierać tego skryptu.

Jeśli dane będą ładowane z arkusza Excel, kreator ułatwiający rozpoczęcie pracy może pomóc w stworzeniu podstawowego dokumentu z wykresem.

Wizualizacja danych

Getting Started Wizard pomaga w utworzeniu prostego dokumentu zawierającego wykres i listę wartości. W celu późniejszej zmiany wyglądu tych obiektów arkusza należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dany obiekt, aby otworzyć jego stronę Właściwości. Tutaj można zmieniać ustawienia układu, obliczeń, sortowania danych itd.

Eksploracja, wykrywanie i analizowanie

Po zbudowaniu dokumentu można zająć się jego eksploracją w celu odkrywania powiązań między danymi. Dokonując selekcji w wykresach i tabelach oraz przechodząc do bardziej szczegółowych widoków danych, można formułować nowe wnioski w miarę filtrowania danych w wybranych obszarach.