QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

No eof

Określnik no eof służy do ignorowania znaku na końcu pliku podczas ładowania rozdzielanych plików .txt.

Składnia:  

no eof

 

W przypadku użycia określnika no eof znaki z pozycją kodu 26, które w przeciwnym razie oznaczają koniec pliku, są ignorowane i mogą być częścią wartości ciągu.

Dotyczy on tylko dla rozdzielanych plików tekstowych.

Przykład:  

LOAD * from a.txt (txt, utf8, embedded labels, delimiter is ' ', no eof);

Zob. także: