QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Delimiter

W przypadku rozdzielanych plików tabel można określić dowolny ogranicznik przy użyciu określnika delimiter is. Określnik ten ma zastosowanie tylko do rozdzielanych plików .txt.

Składnia:  

delimiter is char

Argumenty:  

Argument Opis

char

Określa pojedynczy znak ze znaków 127 ASCII.

Ponadto można użyć następujących wartości:

'\t'

reprezentuje znak tabulacji, z cudzysłowami lub bez.
'\\' reprezentuje ukośnik odwrotny ( \ ).
'spaces' reprezentuje wszystkie kombinacje co najmniej jednej spacji. Znaki niedrukowalne o wartości ASCII poniżej 32, z wyjątkiem CR i LF, będą interpretowane jako spacje.

Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się założenie, że plik jest w formacie delimiter is ','.

Przykład:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

Zob. także: