QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Generic

Prefiks generic rozpakowuje wysoką tabelę, tworząc jedno pole na wartość atrybutu. Jest to operacja podobna do przestawiania tabeli z tą różnicą, że w tym przypadku tworzona jest oddzielna tabela na pole.

Składnia:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

 

Tabele załadowane z użyciem instrukcji generic nie są automatycznie konkatenowane.

Przykład:  

Table1:

Generic LOAD * INLINE;

[

Key, Attribute, Value

Bob, Jan, 100

Bob, Feb, 200

Bob, Mar, 300

Kate, Jan, 400

Kate, Feb, 500

Kate, Mar, 600

];

Wynik:

W efekcie otrzyma się trzy tabele:

Table1.Jan:

Key, Jan
Bob, 100
Kate, 400

Table1.Feb:

Key, Feb
Bob, 200
Kate, 500

Table1.Mar:

Key, Mar
Bob, 300
Kate, 600