QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Timestamp — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TimeStamp() formatuje wyrażenie jako wartość daty i czasu przy użyciu formatu znacznika czasu ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Składnia:  

Timestamp(number[, format])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu znacznika czasu. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.