QvdFieldName — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca nazwę pola o numerze fieldno, jeśli nazwa taka istnieje w pliku QVD (w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL).

Składnia:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Argumenty:

Argument Opis
filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby zawierająca ścieżkę.

  • bezwzględna

    Przykład: c:\data\

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Przykład: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Przykład: http://www.qlik.com

fieldno Numer pola (numeracja zaczyna się od 0) w ramach tabeli zawartej w pliku QVD.

Przykłady:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)