inmonthtodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części miesiąca zawierającego wartość base_date z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_date włącznie.

Składnia:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny miesiąca.
period_no

Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza miesiąc zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.