day — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą dzień, gdy ułamek wyrażenia expression jest interpretowany jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Składnia:  

day(expression)

 

Typ zwracanych danych: liczba całkowita