Źródło danych dokumentu

To okno dialogowe zawiera listę tabel aktywnego dokumentu i umożliwia użycie poprzednio załadowanego pliku jako źródła danych.

Wartość pola Tabele
Menu rozwijane przedstawiające tabele załadowane do aktywnego dokumentu.
Pola
Pola wybranej tabeli.
Wartości
Wartości wybranych pól.
Ścieżka pliku Nazwa wybranej tabeli i pola.
Typ wartości Typ wybranej wartości.
Tekst
Jeśli wartość jest tekstem, jest wyświetlana w tym miejscu.
Inf.
Jeśli do wartości pola podłączone są informacje, są wyświetlane w tym miejscu.
Obiekty Blob
Jeśli do wartości podłączony jest obiekt Blob, jest wyświetlany w tym miejscu.