Typy pól Direct Discovery

W przypadku Direct Discovery występują trzy typy pól: DIMENSION, MEASURE i DETAIL. Typy te są ustawiane w polach danych podczas dokonywania selekcji w ramach Direct Discovery za pomocą instrukcji Direct Query w skrypcie ładowania.

Zob.: Direct Query

Wszystkie pola Direct Discovery mogą być używane w połączeniu z polami opartymi na pamięci głównej. Pola zawierające wartości dyskretne, które będą używane jako wymiary, powinny być zazwyczaj ładowane za pomocą słowa kluczowego DIMENSION, a dane liczbowe, które będą używane tylko w agregacjach, powinny być oznaczane jako pola MEASURE . Pola DIMENSION nie mogą być używane w wyrażeniach obiektu.

W następującej tabeli podsumowano charakterystyki i zastosowania typów pól Direct Discovery:

Typ pola Oparte na pamięci głównej? Tworzy asocjacje? Stosowane w wyrażeniach wykresu?
DIMENSION Tak Tak Tak
MEASURE Nie Nie Tak
DETAIL Nie Nie Nie

Pola DIMENSION

Pola DIMENSION znajdują się w pamięci głównej i mogą być stosowane w celu tworzenia asocjacji między danymi w pamięci głównej a danymi w polach Direct Discovery. W Direct Discovery pola DIMENSION są również stosowane w celu definiowania wartości wymiarów w wykresach.

Pola MEASURE

Pola MEASURE są natomiast rozpoznawane na „poziomie meta”. Pola MEASURE nie znajdują się w pamięci głównej (nie pojawiają się w widoku tabeli). Celem jest zezwolenie na to, aby agregacje danych w polach MEASURE dokonywały się w bazie danych, a nie w pamięci głównej. Pola MEASURE mogą być jednak stosowane w wyrażeniach bez modyfikacji składni wyrażenia. W efekcie zastosowanie pól Direct Discovery z bazy danych jest niewidoczne dla użytkownika końcowego.

Z polami MEASURE mogą być stosowane następujące agregacje:

Pola DETAIL

Pola DETAIL udostępniają informacje, które można wyświetlać, ale których nie można stosować w wyrażeniach wykresu. Pola DETAIL mogą być stosowane wyłącznie w agregacjach Count i można je wyświetlać wyłącznie w tabeli. Pola oznaczone jako DETAIL zazwyczaj zawierają dane, których nie można agregować w żaden przydatny sposób (na przykład komentarze).

Każde pole można jednak oznaczyć jako pole DETAIL.