MaxString - funkcja wykresu

Funkcja MaxString() znajduje wartości znakowe w wyrażeniu lub polu i zwraca ostatnią wartość w porządku sortowania tekstowego.

Składnia:  

MaxString({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Zob.: Określenie zakresu agregacji

Ograniczenia:  

Jeśli wyrażenie nie zawiera wartości z reprezentacją ciągu znaków, zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

SalesGroup Amount MaxString(Team) MaxString(Date)
East 14000 Delta 2013/08/01
East 20000 Gamma 2013/11/01
East 25000 Alpha 2013/07/01
West 14000 Eta 2013/10/01
West 17000 Epsilon 2013/09/01
West 19000 Zeta 2013/06/01
West 23000 Theta 2013/12/01
Uwaga: Ta tabela reprezentuje wszystkie wartości wymiaru Customer z odpowiednimi wartościami Product. W rzeczywistym wykresie tabeli w arkuszu znajdowałby się wiersz dla każdej wartości Customer i Product.
Przykład Wynik

MaxString(Team)

Dla wymiaru Amount określone są trzy wartości 20000: dwie dotyczą zespołu Gamma (w różnych datach), a jedna — zespołu Beta. Dla miary MaxString (Team) zwracana jest zatem wartość Gamma, ponieważ jest to najwyżej znajdująca się wartość w posortowanych ciągach.

MaxString(Date)

2013/11/01 jest największą wartością Date z trzech wartości powiązanych z wymiarem Amount. Ponadto zakłada się, że skrypt korzysta z instrukcjiSET SET DateFormat='YYYY-MM-DD';

Dane zastosowane w przykładzie:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');