QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

RangeNumericCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeNumericCount() zwraca liczbę wartości liczbowych w wyrażeniu lub polu.

Składnia:  

RangeNumericCount(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki
RangeNumericCount (1,2,4)

Zwraca wartość 3

RangeNumericCount (5,'abc') Zwraca wartość 1
RangeNumericCount (null( ))

Zwraca wartość 0

Przykład z wyrażeniem:

RangeNumericCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości liczbowych z trzech wyników funkcji MaxString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
10 1
abc 1
8 2
def 1
xyz 1
9 1

Dane używane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

def

xyz

9

] ;