QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

RangeKurtosis — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeKurtosis() zwraca wartość odpowiadającą kurtozie zakresu liczb.

Składnia:  

RangeKurtosis(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki
RangeKurtosis (1,2,4,7) Zwraca wartość -0,28571428571429