Funkcje międzyrekordowe

Funkcje międzyrekordowe są stosowane:

  • W skryptach ładowania, gdy ocena bieżącego rekordu wymaga pobrania wartości z wcześniej załadowanych rekordów danych.
  • W wyrażeniu wykresu, gdy wymagane jest pobranie kolejnej wartości z zestawu danych wykresu.
Uwaga: Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach prostych jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowane są funkcje międzyrekordowe wykresów. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone.

Gdy takie funkcje są używane, wówczas pomijanie wartości zerowych jest automatycznie wyłączone.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Funkcje wierszy

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Funkcje kolumn

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Funkcje pól

Funkcje tabeli przestawnych

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Funkcje międzyrekordowe w skrypcie ładowania

Zob. także: