Fmod — funkcja skryptu i funkcja wykresu

fmod() to funkcja modulo, która zwraca resztę z dzielenia pierwszego argumentu (dzielnej) przez drugi argument (dzielnik). Wynik jest liczbą rzeczywistą. Oba argumenty są interpretowane jako liczby rzeczywiste, czyli nie muszą być liczbami całkowitymi.

Składnia:  

fmod(a, b)

Typ zwracanych danych: liczbowy

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki

fmod( 7,2 )

Zwraca wartość 1

fmod( 7.5,2 )

Zwraca wartość 1,5

fmod( 9,3 )

Zwraca wartość 0

fmod( -4,3 )

Zwraca wartość -1

fmod( 4,-3 )

Zwraca wartość 1

fmod( -4,-3 )

Zwraca wartość -1