Preferencje użytkownika: Drukowanie

W grupie Kolory wykresu można określić nadrzędne ustawienie określające sposób wydruku wykresu. Można wybrać jedno z trzech alternatywnych ustawień:

Użyj ustawień wykresu Zawsze będą używane wewnętrzne ustawienia wykresu dotyczące koloru lub druku czarno-białego.
Wymuś kolor Wszystkie wykresy w postaci mapy bitowej będą drukowane w kolorze, niezależnie od ustawień w sekcji Kolory w dokumencie.
Wymuś drukowanie wykresów w czerni i bieli Wszystkie wykresy w postaci mapy bitowej będą drukowane jako czarno-białe, niezależnie od ustawień w sekcji Kolory w dokumencie.

 

Podczas drukowania tabel, których zawartość rozciąga się na wiele stron, można dołączać nagłówki wierszy lub kolumn na każdej stronie. Służą do tego ustawienia w grupie Tryb nagłówka tabeli.

Powtórz wiersze nagłówka Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wiersze nagłówka będą pojawiać się na każdej stronie.
Powtórz kolumny nagłówka Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, kolumny nagłówka (w tabelach przestawnych) będą pojawiać się na każdej stronie.

 

Ustaw domyślne wartości drukowania dla nowych obiektów Ten przycisk otwiera okno dialogowe Konfiguracja strony, w którym można ustawić marginesy strony oraz jej orientację.

 

Pomijaj język Postscript podczas drukowania (działa powoli) Ostrość niektórych wydruków generowanych przy użyciu opcji Drukuj arkusz może czasami być niższa od oczekiwanej. Ma to przyczynę w interakcjach zachodzących między bibliotekami graficznymi firmy Microsoft a określonymi sterownikami drukarek Postscript. Zaznaczając opisywaną opcję, można uniknąć obniżenia ostrości. Może to jednak spowodować znaczne wydłużenie czasu drukowania (nawet do kilku minut).