GetObjectField - funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca nazwę wymiaru. Index jest opcjonalną liczbą całkowitą wskazującą, który z używanych wymiarów powinien być zwracany.

Składnia:  

GetObjectField ([index])

Przykład:  

GetObjectField(2)