Hash256 — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Hash256() zwraca 256-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem 43 znaków.

Składnia:  

Hash256(expr{, expression})

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Przykład:  

Hash256 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash256 ( Region, Year, Month )