Rename table

Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących tabel wewnętrznych aplikacji QlikView po ich załadowaniu.

Którakolwiek ze składni: Można użyć instrukcji rename table lub rename tables.

Składnia:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Argumenty:  

Argument Opis
mapname Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i nowej nazwy tabeli.
oldname Stara nazwa tabeli.
newname Nowa nazwa tabeli.

Ograniczenia:  

Nie można nadać tej samej nazwy dwóm tabelom, które poprzednio miały różne nazwy. Skrypt wykona się bez błędów, ale nazwa drugiej tabeli nie zostanie zmieniona.

Przykład 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Przykład 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;