Trace

Instrukcja trace zapisuje ciąg znaków w oknie Postęp wykonania skryptu oraz w pliku dziennika skryptu (jeśli jest używany). Może być bardzo przydatna do celów debugowania. Komunikat taki można dostosować przy użyciu rozszerzeń „$” zmiennych obliczanych przed instrukcją trace.

Składnia:  

Trace string

Przykład 1:  

Trace Main table loaded;

Przykład 2:  

Let MyMessage = NoOfRows('MainTable') & ' rows in Main Table';

Trace $(MyMessage);