Table/Tables

Słowa kluczowe skryptu Table i Tables są używane w instrukcjach Drop, Comment i Rename, analogicznie jak określnik formatu w instrukcjach Load.

Zob.: Drop table

Zob.: Comment table

Zob.: Rename table

Zob.: Elementy specyfikacji formatu