Directory

Instrukcja Directory określa, w którym katalogu należy szukać plików danych w kolejnych instrukcjach LOAD, do momentu wydania nowej instrukcji Directory.

Składnia:  

Directory[path]

 

Jeśli instrukcja Directory jest wydana bez parametru path lub pozostawiona sama sobie, aplikacja QlikView będzie prowadzić wyszukiwanie w katalogu roboczym QlikView.

Zob.: Katalog roboczy

Argumenty:  

Argument Opis
path

Tekst, który może być interpretowany jako ścieżka do pliku qvw.

Ścieżka jest ścieżką do pliku. Dostępne są następujące opcje:

  • bezwzględna

    Przykład: c:\data\

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Przykład: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Przykład: http://www.qlik.com

Przykład:  

Directory c:\userfiles\data;

Zob. także: